Thanh lý giường gỗ kiểu nhật 1m6x2m cũ

3,200,000 2,450,000