Thanh lý giường gỗ công nghiệp 1m6 tồn kho

2,100,000