Thanh lý giường cũ gỗ pơ-mu chạm khắc tinh xảo

3,450,000