Thanh lý giường 1m8 màu trắng 2 hộc kéo

4,000,000