Thanh lý ghế văn phòng cũ tồn kho

500,000 260,000