Thanh lý bộ sofa vải nhung cao cấp hàng tồn kho

5,900,000 5,600,000