Thanh lý bộ sofa góc bọc da cao cấp hàng vip tồn kho

13,900,000