Thanh lý bộ sofa góc bọc da cao cấp hàng vip tồn kho

20,000,000 13,900,000