Thanh lý bộ sofa cũ thiết kế rất đẹp – BSFC142

2,950,000