Thanh lý bộ salon tràm tay 12 cẩn xà cừ

10,600,000