Thanh lý bộ salon tràm tay 12 cẩn xà cừ

10,800,000 10,600,000