Thanh lý bộ salon gỗ tràm chạm đào Phúc Lộc Thọ mới 95% – SLC07

6,450,000