Thanh lý bộ bàn ghế quán ăn gỗ thông hàng tồn kho

1,600,000