Thanh lý bộ bàn ghế quán ăn gỗ thông hàng tồn kho

2,000,000 1,600,000