Thanh lý băng sofa cũ đẹp 90%

4,500,000 3,450,000