Thanh lý băng ghế chờ, ghế công cộng cũ – GBCC03

670,000