Thanh lý bàn trang điểm hoàng gia mẫu 2

3,100,000