Thanh lý bàn trang điểm hoàng gia mẫu 2

3,800,000 3,100,000