Thanh lý bàn trà gỗ hàng nhập khẩu tồn kho

1,960,000