Thanh lý bàn trà gỗ hàng nhập khẩu tồn kho

2,500,000 1,960,000