Thanh lý bàn làm việc chân sắt 1m2x50cm có 2 hộc cũ

1,100,000 600,000