Thanh lý bàn làm việc nhóm 4 người cũ

3,000,000 2,380,000