Thanh lý bàn làm việc nhóm 4 hộc cũ, giá rẻ

1,450,000