Thanh lý bàn làm việc cũ, màu trắng có ngăn kéo

720,000