Thanh lý bàn làm việc chữ L cũ

1,600,000 1,100,000