Thanh lý bàn làm việc chân sắt 1m cao cấp

600,000