Thanh lý bàn làm việc 1mx1m7 không hộc cũ

2,000,000 1,350,000