Thanh lý bàn làm việc, bàn trưởng phòng cũ giá rẻ

920,000