Thanh lý bàn làm việc 1m2 3 hộc có ray bàn phím màu trắng cũ

1,400,000 850,000