Thanh lý bàn làm việc 1m2 cao cấp 3 hộc giá rẻ

800,000 650,000