Thanh lý bàn làm việc 1m2 3 hộc có ray bàn phím màu trắng cũ

850,000