Thanh lý bàn làm việc 0,9m cũ giá rẻ BLV5

450,000 300,000