Thanh lý bàn họp cũ oval 2m6 hàng cao cấp

2,600,000 2,200,000