Thanh lý bàn họp cũ 1m8 cánh gián giá rẻ

1,100,000