Thanh lý bàn họp cũ 1m5 x 1m giá rẻ

1,400,000 1,000,000