Thanh lý bàn họp chân sắt 1mx2m có 8 hộc cũ

1,950,000