Thanh lý bàn họp chân sắt 1mx2m có 8 hộc cũ

3,000,000 2,350,000