Thanh lý bàn họp chân sắt 1m2x2m4 màu đen cũ

1,750,000