Thanh lý bàn họp chân sắt 1m2x2m4 màu đen cũ

2,400,000 1,750,000