Thanh lý bàn họp 1m8x1m1 chân sắt cũ

1,900,000 1,350,000