Thanh lý bàn học sinh 3 người ngồi cũ

1,000,000 730,000