Thanh lý bàn giám đốc tồn kho 1m6

3,950,000 3,180,000