Thanh lý bàn giám đốc 1m6 gỗ giá rẻ

3,000,000 2,700,000