Thanh lý bàn ghế cafe cóc tồn kho

1,500,000 1,180,000