Thanh lý bàn cụm vách ngăn giá rẻ BC1142

3,000,000 2,600,000