Thanh lý bàn cụm vách ngăn 4 chỗ,3 chỗ cũ

2,400,000 1,600,000