Thanh lý bàn cụm vách ngăn 4 chỗ,3 chỗ cũ

1,600,000