Thanh lý bàn cà phê chân sắt mặt gỗ hàng tồn kho

600,000 500,000