Ghế xoay văn phòng cũ dành cho nhân viên có lưng ngã

300,000