Ghế xoay văn phòng cũ dành cho nhân viên có lưng ngã

630,000 330,000