Bàn làm việc không hộc tồn kho 1m2 x 60cm

1,380,000