Tủ quần áo cửa lùa cũ 1m4x2m2 giá rẻ

3,580,000 3,180,000