Thanh lý tủ trưng bày nhiều ngăn 1m3 cũ

2,500,000 1,750,000