Thanh lý tủ trưng bày 1m2 có kính cũ

2,400,000 1,650,000