Thanh lý tủ quần áo 3 cánh cũ

3,200,000 2,660,000