Thanh lý tủ kệ hồ sơ cũ 4 cánh màu vàng

1,200,000 950,000