Thanh lý tủ hồ sơ ngang 1m16 cũ

1,500,000 1,000,000