Thanh lý tủ hồ sơ gỗ cũ 2 cánh giá rẻ

900,000 480,000