Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 3 cánh cũ

4,000,000 2,950,000