Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 3 cánh cũ

4,500,000 3,400,000