Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh ngang 0.8m cũ

1,800,000 1,450,000