Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh cửa lùa nhiều ngăn kệ cũ – TTBC17

3,000,000 1,550,000